Left Right

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp

Eftersom tvister är kostsamma bör alltid undersökas om advokatkostnaderna kan ersättas av en rättsskyddsförsäkring. Sådan ingår vanligen i hem -eller företagförsäkring. En trafikförsäkring kan eventuellt också täcka advokatkostnaderna.
Om rättsskydd inte finns, kan statlig rättshjälp sökas. Byrån biträder vid ansökan om rättsskydd och rättshjälp.
Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information om rättsskydd.

Rättshjälpsmyndigheten – www.rattshjalp.se