Left Right

Advokat Per Schånberg

Övrigt

Advokat Per Schånberg AB biträder även i vissa andra ärenden såsom boutredningar, arvsrätt och gåvorätt. På byrån åtar vi oss även uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare samt skiftesman, liksom medlingsuppdrag i tvister.

För att komma i kontakt med oss, ring eller maila!

046-211 44 30 eller per at advokatschanberg.se