Left Right

Kontakta oss!

Sandgatan 4 A Södergatan 13 Kyrkogatan 10
223 50 Lund 211 34 Malmö 233 31 Svedala
Tel. 046-211 44 30 Tel. 040-617 13 00 Tel. 040-617 13 00
Fax 046-14 11 10 Fax 046-14 11 10 Fax 046-14 11 10

 

Vid krav i anledning av en advokattjänst kan klienten vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Nämndens beslut är bindande för advokaten.