Left Right

Advokat Per Schånberg

Fastighetsrätt

Advokat Per Schånberg AB biträder bland annat inom följande områden:

Miljörätt – arbetsmiljörätt, m.m.
Entreprenadrätt – avtalsskrivning, tvister, m.m.
Transaktioner – köp av fastigheter resp. bolag
Fel i fastighet – dolda fel, rättsliga fel, rådighetsfel
Hyresrätt – lokalhyra, störningsärenden, hyresförhandling
Bostadsrätt – bildande, ombildning, likvidation m.m.

Ring eller maila för att boka tid!

046-211 44 30 eller per at advokatschanberg.se