Left Right

Advokat Per Schånberg

Brottmål

Advokat Per Schånberg AB  åtar sig  uppdrag som offentliga försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Målsättningen är att inom ramarna för de etiska reglerna för advokater bistå våra klienter så långt det är möjligt.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare som utses av tingsrätten. Du har själv möjlighet att önska en speciell advokat som skall företräda dig. Din advokat är med dig under hela den rättsliga processen det vill säga vid polisförhör, vid rättegång och vid ett eventuellt överklagande till högre instans.

Målsägandebiträde

Den som är utsatt för ett brott har i vissa fall rätt till ett ombud, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är vanligtvis en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå och ska finnas som stöd och hjälp under hela brottmålsprocessen och är bland annat behjälplig med skadeståndsanspråk. Du har själv möjlighet att önska en speciell advokat eller biträdande jurist som skall vara ditt målsägandebiträde. Att ha ett målsägandebiträde bekostas helt och hållet av staten.

per at advokatschanberg.se