Left Right

Advokat Per Schånberg

Affärsjuridik

Att bedriva affärsverksamhet innebär att dagligen ställas inför svåra beslut men också att fatta beslut som medför spännande möjligheter för verksamhetens fortsatta utveckling.

Advokat Per Schånberg AB har under en lång tid biträtt företag, stora som små, med överlåtelsefrågor, nyskapande, likvidationer samt i övrigt hit hörande civilrätt.